Les a záhrada

Janckulík s.r.o  - Les a záhrada

ČK 62/30

029 01 Námestovo

tel: 0907 559 000
0918 360 360

e-mail: zahrada@janckulik.sk

číslo účtu: 2620086027/1100

Prevádzkové hodiny:
Pondelok–Piatok: 7.30 – 16.00 hod.
Sobota: 7.30 - 11.00 hod.
 

GPS:

Číslo účtu pre platbu vopred:
2620086027/1100
Variabilný symbol: číslo objednávky

Zodpovedný vedúci: Jenej František
Spoločnosť  Janckulík s.r.o., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro Vložka číslo: 13446/L


Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71
P.O. Box B-89
011 79 Žilina 1
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk

Kategórie

Zaregistruj sa do Newslettra. Získaj naše novinky alebo akcie rýchlejsie než iný!