Elektro

Internetový obchod: www.janckulik.sk, ktorého prevádzkovateľom a zároveň predávajúcim je

Róbert Janckulík - SAT ELECTRONIC I&R, podnikajúci na základe živnostenského oprávnenia

IČO: 32 730 756

DIČ: 1020467910

IČ DPH: SK1020467910

Číslo živnostenského registra: 507-1930

Miesto podnikania Hviezdoslavovo nám. 201, 029 01 Námestovo
Registrovaný na Okresnom úrade Námestovo, odbor živnostenského podnikania

e-mail: satir@janckulik.sk
tel. č.: 0905581070

Prevádzka:

Hviezdoslavovo nám. 201 , 029 01 Námestovo

Prevádzkové hodiny:
Pondelok–Piatok: 8.30 – 17.00 hod
Sobota: 8.30 - 12.00 hod.
Telefón: 043 / 5520010
E-mail: predajna@janckulik.sk

GPS: N 49°24.314 E 19°28.787

Číslo účtu pre platbu vopred:
SK10 5600 0000 0040 4822 4001 , SK16 1100 0000 0029 4707 0609
Variabilný symbol: číslo objednávky

Zodpovedný vedúci: Róbert Janckulík

 

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71
P.O. Box B-89
011 79 Žilina 1
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Kategórie